Office Interior

Jag har aldrig förstått varför kontor ska vara så fruktansvärt tråkiga. Är det inte där inspirationen borde flöda som mest? Jag är helt övertygad om att arbetsmiljön & prestationerna på jobbet skulle öka markant om alla fick ha ett fint & inspirerande kontor istället för vanlig väntrumsinredning.